Digitala möten i samarbete med Zoom fotoresor

Få ett personligt mentorskap unikt anpassat just för dig! Sex gånger under mentorskapet samlas vi för digitala träffar. Under dessa träffar ligger full fokus på dig som fotograf och att utveckla ditt fotograferande. Vi kommer att ha konstruktiva samtal kring dina bilder och det finns gott om tid att ställa frågor. Varje träff avslutas med att du får en eller ett antal personliga fotouppgifter att utföra till nästa träff. Uppgifterna baseras på de diskussioner vi haft under videosamtalet och de övergripande målen för mentorskapet.För mer information och bokning, klicka på bilden så kommer du till Zoom fotoresor.
Välkommen!